Yiwu Ranxin E-Business Co., Ltd.
Đảm bảo thương mại
Nhà cung cấp hỗ trợ Thương mại Đảm bảo - Một dịch vụ miễn phí bảo vệ các đơn đặt hàng của bạn từ thanh toán đến giao hàng.
Giới hạn đảm bảo thương mại của các nhà cung cấpUS $10,000
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
Yiwu Ranxin E-Business Co., Ltd.
Zhejiang, China

 

 

HOLIDAY NOTICE

 

Dear Valued Custormer,

 

Please note Cring Coco Spring Festival holiday schedule as bellow:

Last day for shipping:Jan.17th

Resume day for shipping: Feb.10th

During vacation, You can place order as usual,but the handing time of your order will be longer than normal. We will give you a nice gift for each order.

The customer service staff will be on duty during the holiday.

 

Thank you very much for your kind understanding and patience!